FOSSILFRI TRANSPORT AV RÅKAFFE

Arvid Nordquist har ved hjelp av Scanlog signert en avtale om å transportere et stort antall råkaffe-containere med biodrivstoff.

Over lengre tid har Arvid Nordquist etterstrebet fossilfrie varetransporter, og har de seneste årene jobbet intenst for å få til dette. Arbeidet har munnet ut i at foretaket i dag har ca. 80% fossilfri distribusjon og store deler av inntransportene skjer med jernbane.

Utfordringen har vært å finne en tilsvarende fossilfri løsning for sjøtrafikken. I dag kan Arvid Nordquist og Scanlog presentere en ny avtale med rederiet Hamburg Süd om å frakte et stort antall råkaffe-containere med biodrivstoff.

For ytterligere forbedringer, er det på sjøsiden de ønsker å gå videre med bærekraftige alternativer. Vi har hatt en omfattende dialog med Scanlog med mål om å prøve å finne denne typen alternativer og investere i fossilfritt drivstoff. For oss er det den siste brikken i puslespillet å føle at vi har fossilfri transport innen alle typer transport- og produktområder, sier Tomas Skenbäck, Manager Logistikk Controlling and Development i Arvid Nordquist.

Det fossilfrie drivstoffet Ecofuel fylles opp via et såkalt massebalanseprinsipp. Det betyr at Arvid Nordquist investerer i tilsvarende mengde biodrivstoff som brukes til egen transport, men at biodrivstoffet ikke nødvendigvis fylles på akkurat de skipene som frakter råkaffe. Alt Ecofuel drivstoff er tredjepartssertifisert i henhold til RSB eller ISCC, og er beregnet til å redusere Arvid Nordquists Co2e-utslipp fra skipsfarten med ca. 75 %. De resterende 25 % som ennå ikke kan reduseres er klimakompensert.

Arvid Nordquist er en av de første skandinaviske kundene som gjør denne investeringen. For Scanlog er dette et steg mot fremtidens sjøtrafikk.

Det betyr veldig mye at Arvid Nordquist investerer i denne typen prosjekter, som driver utviklingen videre mot helt fossilfri transport. Teknologien for fossilfri sjødistribusjon finnes, men biodrivstoffet er dessverre dyrere på grunn av det lave tilbudet. Med denne typen investeringer øker tilbudet og forhåpentligvis etterspørselen i bransjen, sier Mathias Wideroth, styreleder for Scanlog.

Arvid Nordquist og Scanlog har jobbet sammen siden 2014 og har siden den gang gjort kvartalsvise klimaberegninger for all transport, noe som har ført til at spørsmålet om hvordan redusere klimaavtrykket løftes frem. Så langt er tilgangen på biodrivstoff lav, men det er håp om at flere aktører ønsker å følge etter.

Det er en utfordrende verden hvor vi gjør det vi kan for å ta ansvar for vår del. Vi ønsker å se og tror at flere rederier går denne veien og tilbyr muligheten til å kjøpe fossilfri transport. Dette vil være en viktig faktor fremover når vi skal bestemme oss for hvilke rederier vi skal samarbeide med, avslutter Tomas.

Avtalen, som startet i april 2022, omfatter i første omgang ca. 260 containere fra Brasil, som tilsvarer ca. 30 % av Arvid Nordquists totale strøm av råkaffe. Forhåpentligvis vil prosjektet oppskaleres i fremtiden.

Arvid Nordquist er et familieeid kaffebrenneri har vært en etablert virksomhet siden 1884. Arvid Nordquist kaffe har ca. 25 prosent markedsandel og er nummer to i svensk dagligvarehandel, i tillegg til ledende innen bærekraft. I syv år nå har selskapet brent utelukkende 100 % bærekraftig kaffe, sertifisert av Rainforest Alliance/UTZ Certified og Fairtrade. For ti år siden utviklet Arvid Nordquist en strategi for karbonnøytralitet med årlige karbondioksidberegninger etter Green House Gas Protocol. Arvid Nordquist har i dag en 100 % fossilfri kaffebrenneri, 92 % fossilfri distribusjon, emballasje med 90 % bioplast og alle gjenværende CO2-utslipp er for ti år siden kompensert gjennom klimakompensasjon i treplantingsprosjekter i kaffedyrkende land.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss