Sjøtransport

  • Scanlog håndterer sjøtransport mellom alle kontinenter til Norden, samt nærsjøtransport til og fra Sør- og Nord-Europa.
  • Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse innen sjøfrakt, som betyr
    at vi kan håndtere både stykgods og full containerlast og unike prosjektlaster.
  • Scanlog har et nært samarbeid med alle de store rederiene på markedet.

Med vår spesialistkunnskap og erfaring kan vi skreddersy løsninger etter ønsker og behov. Våre tre ulike servicenivåer er tilpasset for å dekke våre kunders behov for både eksport og import til og fra Skandinavia.

Seafreight Responsible

Vår tjeneste Seafreight Responsible er grunnlaget for vårt tilbud. Alle Scanlogs kunder får tilgang til vår kundeportal ScanlogIn, hvor du bestiller forsendelser, følger forsendelser i sanntid og kommuniserer med oss. Vi tar
fullt ansvar for hele leveransen – dør til dør.

Seafreight CARE

Seafreight CARE er tjenesten for alle bedrifter som ønsker å spare tid og ressurser og få bedre kontroll over sine innkjøp og sjøfrakt. Scanlog analyserer flyter og skreddersyr den mest optimale løsningen.
efter rådande förutsättningar. Alla våra kunder får en egen direktkontakt som hanterar sändningarna. Alle våre kunder får sin egen direkte kontakt som håndterer forsendelsene.

Seafreight Extra CARE

Sea Freight Extra CARE er en helhetlig løsning fra kontrakt til levering, hvor Scanlog håndterer hele logistikken, inkludert all administrasjon og kontakt med alle aktører for å sikre korrekte avganger og leveranser. Extra CARE er en helhetlig løsning fra kontrakt til leveranse, hvor Scanlog håndterer hele logistikken, inkludert all administrasjon og kontakt med alle aktører for å sikre korrekte avganger og leveranser.

Fossilfri sjøfrakt

Scanlogs kunder tilbys å redusere sine utslipp fra maritim transport med 100% ved å kjøpe LBG (flytende biogass) som bunkres i skip i Europa etter massebalanseprinsippet.

Scanlogs produkt Fossilfri sjøfrakt refererer til reduksjon av klimagassutslipp gjennom verifiserte Maritime Carbn Insets, med full addisjonalitet og sporbarhet. Maritime Carbon Insets betyr det unike eierskapet til krav om en verifisert indirekte utslippsreduksjon innenfor den maritime verdikjeden gjennom Book & Claim-mekanismen, og som genereres, overføres og brukes i samsvar med metodikken for transportsektoren fastsatt av Smart Freight Centre (SFC).

Hovedansvarlig for sjøtransport:

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss