VÅRE TJENESTER

Scanlog leverer internasjonale transporttjenester med tog, skip, bil og fly.
Vi tilpasser best mulig etter dine behov og tar fullt ansvar – fra dør til dør.

Tog

Effektive løsninger for både
eksport- og importvarer.

Fly

Vi klima-kompenserer all flytransport
uten kostnader for våre kunder.

Skip

Komplette løsninger for sjøtransport til
og fra alle kontinenter.

Vei

Rask og fleksibel veitransport
av både eksport- og importvarer.

Spesialprosjekter

Ledelse og gjennomføring av kompleks prosjekttransportdør til dør eller havn til havn.

Kurer

For mindre forsendelser som skal raskt frem er budtjenesten ofte å foretrekke.

Scanlogs store volumer og gunstige avtaler med en rekke av verdens ledende budfirmaer gjør at vi kan tilby svært kostnadseffektive budtjenester og løsninger med global dekning. Vi tilbyr også muligheten til et personlig OBC-bud (On Board Courier) for sensitive hånd-til-hånd-forsendelser.

Farlig gods

Scanlog har kunnskap om håndtering av alle typer farlig gods, fra eksplosiver til radioaktive materialer, og lang erfaring med gjeldende krav til ulike typer transportmetoder. Mange av våre ansatte er opplært og sertifisert i håndtering og frakt av farlig gods med lufttransport i henhold til DGR, samt i håndtering av sjøtransport i henhold til IMDG-koden.

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss