Flyfrakt

 • Scanlog tilbyr sikker, effektiv og skreddersydd lufttransport for alle typer last, inkludert farlig gods og forsvarsmateriell.
 • Våre tjenester er tilpasset våre kunders behov og er samtidig standardiserte når det gjelder kvalitet og service.
 • Fossilfri luftfrakt. Vi tilbyr også våre kunder å redusere utslippene fra flyfrakt ved å kjøpe bærekraftig flydrivstoff, SAF.
 • Transport til og fra flyplassen? Ikke noe problem. Vi tar varene dine fra dør til dør med våre omfattende multimodale løsninger.
 • Scanlog er akkreditert av IATA, har en AEO-tillatelse og er en sikkerhetsgodkjent fraktagent av det svenske transportverket.

Vi bruker tre servicenivåer for flyfrakt tilpasset for å dekke markedets behov for løsninger:

 • Premium
  Med premium tilbyr vi unike løsninger for spesialforsendelser. Den passer for varer som har spesielle krav eller som haster ekstremt, for eksempel legemidler og farlig gods. Vi utfører transporter med høyeste sikkerhet på både vanlige flyruter og gjennom våre egne dedikerte charterturer.

 • Classic
  Classic er tilrettelagt for kontinuerlige varestrømmer med faste avganger over tid. Scanlog samler flere kunders varer for å oppnå høyest mulig kostnadseffektivitet, noe som kommer alle kunder til gode.

 • Economy
  Economy betyr en ordning med kostnadseffektive løsninger med litt lengre ledetid når kunden har mulighet til å være mer fleksibel. Klassisk – Pooling Økonomi – Kostnadseffektive løsninger med litt lengre ledetider

Flyfrakt er noen ganger det eneste tenkelige alternativet forenkelte typer krevende internasjonaltransport, men karbondioksidutslippene fra flyfrakt er høyere enn for andre transportformer. Derfor klimakompenserer vi alltid all flyfrakt – uten kostnad for våre kunder.

Hovedansvarlig for lufttransport:

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss