Flyfrakt

  • Scanlog tilbyr trygg, effektiv og skreddersydd flyfrakt – også for farlig gods og forsvarsmateriell.
  • Flyfrakt er noen ganger det eneste tenkelige alternativet forenkelte typer krevende internasjonaltransport, men karbondioksidutslippene fra flyfrakt er høyere enn for andre transportformer. Derfor klima-kompenserer vi alltid all flyfrakt – uten kostnad for våre kunder.
  • Klimaredusert flyfrakt. Vi tilbyr også våre kunder å redusere sine utslipp fra flyfrakt ved å kjøpe bærekraftig flydrivstoff, SAF. 
  • Transport til og fra flyplassen? Ikke noe problem. Vi tar varene dine fra dør til dør med våre omfattende multimodale løsninger
Hovedansvarlig for flyfrakt:
Hovedansvarlig for flyfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss