Vei

  • Scanlog tilbyr rask og fleksibel veitransport, både for eksport og import.
  • ​Vi kombinerer gjerne veitransporten vår i multimodale løsninger sammen med sjø- og jernbanetransport for å generere minst mulig negativ miljøpåvirkning, men vi tilbyr også bærekraftig og fleksibel dør-til-dør veitransport for både eksport- og importvarer til og fra Skandinavia.
  • Scanlogs veitransportløsninger gir høy fleksibilitet som tilpasser seg topper og daler i produksjons- og salgsvolum samt sykliske variasjoner.
  • ​Med Scanlogs tjenester reduseres også våre kunders transportadministrasjon betydelig.
  • Vi har lang erfaring innen spesialtransport, med høye krav til sikkerhet og nøyaktig timing.
  • Vi tilbyr våre kunder alternative drivstoff som HVO, RME, biogass og elektrisitet, hvor tilbudet varierer avhengig av region og hvordan de konkrete transportstrømmene ser ut.
Hovedansvarlig for veitransport:
Hovedansvarlig for biltransport:

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss