Scanlog utnevner en leder for bærekrafts- og kommunikasjon

Scanlog utnevner en leder for bærekrafts- og kommunikasjon

Scanlog – Scandinavian Logistics Partners utnevner en ny stilling som bærekrafts- og kommunikasjonssjef, som ble tiltrådt i februar av Matilda Jarbin. Hun har flere års erfaring som bærekraftssjef og som foreleser og konsulent innen bærekraft og sirkulær økonomi.

  • Vårt mål er å være klimanøytrale innen 2030 i hele verdikjeden, og vi har nå styrket teamet med en ressurs som kan lede dette arbeidet. Det føles veldig bra at vi har funnet Matilda med bred kunnskap og erfaring innen bærekraft og hvordan dette arbeidet kan styrke vår virksomhet, samtidig som hun er god på kommunikasjon, sier Mattias Ljungberg, administrerende direktør i Scanlog.

Ansvarsfull logistikk

Scanlog har arbeidet med konseptet ansvarlig logistikk siden starten, med et sterkt fokus på å redusere den negative miljø- og klimapåvirkningen av godstransport. Nå tar selskapet neste skritt og henter inn intern ekspertise.

  • For meg er det viktig at selskapet ønsker å jobbe med bærekraftspørsmål, at det er integrert i virksomheten og at det er et engasjement fra eiere og ledelse, noe som var veldig tydelig under rekrutteringsprosessen at det finnes hos Scanlog, Matilda Jarbin.

I en vekstfase

Scanlog opplever stadig vekst og nærmer seg 50 ansatte – så behovet for kommunikasjon blir stadig større. Matilda Jarbin vil være ansvarlig for all kommunikasjon både internt og eksternt. Scanlog er en pioner i mange tilfeller, men ønsker å bli flinkere til å spre informasjon om hva selskapet gjør.

Scanlogs mål er å bli en elsket, bærekraftig milliardbedrift, og et sted der har de meg, sier Matilda Jarbin.

  • I min rolle er jeg drevet av selskapets bærekraftsarbeid for å hjelpe oss med å nå vekstmålene våre, men også for å ha en ringvirkning på bransjen som helhet. Bærekraft er en del av kundetilbudet. Med de kundene Scanlog jobber med i dag, ser jeg et stort potensial for at vi også kan bli en viktig og betydningsfull del av deres bærekraftsarbeid, Matilda Jarbin.

 

Scandinavian Logistics Partners AB (www.scanlog.se) er et svenskeid logistikkselskap som spesialiserer seg på internasjonal transport på jernbane, sjø, vei og luft. Vi brenner for ansvarlig logistikk – ansvarlig logistikk med fokus på kostnadseffektivitet, redusert miljøpåvirkning og høy kvalitet. Scanlog har rundt femti ansatte på fire kontorer i Sverige og ett i Norge, har en omsetning på rundt 500 millioner svenske kroner og ble kåret til Gasell-bedrift av Dagens Industri i 2017, 2018 og 2019. Scanlog er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ISO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss