Klimakompensering av flyfrakt

Fra 1 juni 2019 sluttet vårt morselskap Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) å selge tradisjonell flyfrakt og lanserte Alltid klimakompensert flyfrakt.
Nå følger vi etter i Norge fra 1. Februar 2023.

I flere år har vi jobbet med konseptet ansvarlig logistikk med stort fokus på å redusere miljøbelastningen fra transport. Sammen med kundene våre optimerer vi routing, kapasitetsutnyttelse og ikke minst transportmåte. Takket være dette har vi blitt en stor jernbanegodsoperatør. Vi er også en av de store flyfraktspeditørene i Sverige, og nå ønsker vi å ta et skritt mot å redusere klimapåvirkningen fra flyfrakt også i Norge.

Luftfart står for ca. 2 – 3 % av globale klimagassutslipp (CO2e) og transportsektoren som helhet står for ca. 15 %. Luftfrakt gir industri og handel muligheten til raskt og trygt å bringe hjem varer og ferdige produkter fra hele verden. For eksportindustrien er flyfrakt i mange tilfeller det eneste alternativet for å transportere tidssensitive, skjøre eller lett bedervelige produkter til globale kunder. Luftfartssektorens CO2e-utslipp er små i forhold til andre sektorers utslipp, men CO2e-utslippene per transportert enhet er betydelig høyere enn for andre transportformer.

Fra nå av vil Scanlog alltid kompensere for CO2e-utslippene fra flyfrakt (inkludert før og ettertransport) som håndteres for våre kunder, ved å investere i prosjekter sertifisert i henhold til de internasjonale standardene Gold Standard og CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard). Karbonkompenseringen bidrar også til bærekraftig økologisk og sosial utvikling i regionene der prosjektene er og bidrar til FNs bærekrafts mål.

Vi er antagelig det første logistikkselskapet i Norge, som nå alltid karbon kompenserer all flyfrakt vi håndterer uten kostnad for kundene våre. For oss føles dette veldig bra og vi håper selvfølgelig at du tenker det samme!

Ta gjerne kontakt med din kundeserviceansvarlige eller meg direkte hvis du ønsker å snakke om hvordan vi sammen kan redusere transportenes miljøpåvirkning. Vårt flyfraktteam nås på air@scanlog.no

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss